3 alternativer til faskiner

Regnvand der samles i nedløbsrør
3 alternativer til faskiner
Henrik Andersen
-
06/12/2021
-

Vil du have et billigere eller anderledes alternativ til en traditionel faskine bygget af regnvandskassetter, har du flere forskellige muligheder at vælge imellem. Enten som en billigere løsning, til at skabe miljø i haven eller til at sænke dit vandforbrug. Læs med, og få ny inspiration til alternative faskiner.

Selv om det er forholdsvist let at bygge en regnvandsfaskine af regnvandskassetter i plastik eller mere bio-venlige materialer, kan der være forskellige forhold, som gør det interessant at finde et alternativ til den mest almindelige faskine-løsning.

Må du selv bygge en faskine

Du må selv bygge din faskine, så længe den ikke skal kobles til det offentlige kloaknet. Den tilslutning skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Samtidig skal du anmelde faskinen til kommunen. Her er det nok med en situationsplan over, hvor faskinen er placeret på din grund, samt dimensionerne på den.

Skal du bygge til eller bygge nyt, skal tegninger og beregninger til faskinen indgå som en del af ansøgningen om byggetilladelse.

Husk også, at faskinen skal placeres:

  • 2 meter fra skel og fundamenter.
  • 5 meter fra fundament, hvis der er kælder.
  • 25 meter fra vandindvindingsanlæg.

3 bud på alternativer til faskiner

Som udgangspunkt skal et alternativ til en almindelig faskine leve op til de samme krav og kunne håndtere den samme mængde regnvand som de traditionelle løsninger.

Mængden af regnvand afgøres af, hvor stort et tagareal faskinen skal håndtere regnvandet fra.

Samtidig stiller hver af alternativerne en række krav til henholdsvis plads, jordbund og niveauforskellene på det sted, hvor faskinen skal etableres. De kan være svære at honorere i en almindelig parcelhushave.

Men har du pladsen til det, kan du overveje disse 3 alternativer til faskiner:

Stenfaskine

En stenfaskine bygges ved at grave et hul i jorden på cirka f.eks. 1 meter i bredden, 2-3 meter i dybden og 3-5 meters længde. Den præcise størrelse afgøres af, hvor stort et tagareal der skal afvandes.

Det er vigtigt, at faskinen er rektangulær, så du får et så stort overfladeareal som muligt til regnvandet at sive i jorden på.

Hullet fyldes derefter med såkaldte singles sten på 32-64 mm i op til cirka en meter under jordoverfladen.

Nu graves der et afløbsrør hen til faskinen, som tilsluttes i minimum 1,25 meters dybde (frostfri dybde) med afløbet godt inde i stendyngen.

Læg nu en tyk fiberdug over, og fyld op med jord over stenene.

Regnbed eller regnvandssø

Du kan også etablere et bassin i en fordybning i haven, som kan bruges som regnbed eller regnvandssø. Hver gang det regner, vil regnvandet samle sig og danne en flot lille sø.

I takt med at regnvandet siver i jorden, vil bassinet igen blive tømt for vand. De giver et varieret element af vand i haven, som kan være meget stemningsfyldt.

Læg nogle store sten i bunden af bassinet, og imprægnér dem. Så tørrer vandet hurtigere ud på stenene. Derved får alger og andre mikroorganismer sværere ved at fæstne sig og vokse på dem, når først vandet er væk.

Regnvandstank

En regnvandstank er en stor beholder eller tank, som gaves i jorden. Her opsamler den regnvandet fra nedløbsrørene. Det kan så bruges til f.eks. at vande blomster, vaske bil eller anvendes til andre ikke-drikkevands formål.

Vælger du en af disse tre løsninger, får du et enkelt, nyttigt eller dekorativt alternativ til en faskine i din have.

Copyright 2024 - Pilanto Aps
Få Apple AirPods til 0,-, når du bestiller Fri tale med 500 GB data hos Oister.
Se tilbud her!